Jak vyplnit přiznání k dani

Podat přiznání k dani není složitá věc, jen je třeba, abys všechny body v přiznání vyplnil správně. Dovol nám proto jednoduše shrnout, co je pro správné vyplnění přiznání třeba udělat.

Získej potřebné dokumenty

Kontaktuj všechny zaměstnavatele, u kterých jsi si v roce 2023 něco vydělal. Od těchto zaměstnavatelů si vyžádej Potvrzení o zdanitelných příjmech. Zaměstnavatel má povinnost ti potvrzení vystavit - je však nutné, abys jej kontaktoval co nejdříve, abys stihl přiznání vyplnit a podat v řádné lhůtě.

Zjisti, jaké slevy můžeš uplatnit

Dále je třeba, abys zjistil, na jaké slevy na dani máš nárok. Slev existuje několik viz jejich výčet níže. Pokud máš na některou ze slev nárok, použij uvedený odkaz, na kterém se dozvíš další podmínky jejího uplatnění.

V případě nároku na více slev nezapomeň, že tyto slevy můžeš uplatnit kumulativně, tedy ve společném součtu.

Sleva na poplatníka (30 840,- Kč), na tu má nárok každý daňový poplatník v ČR

Sleva na studenta (4 020,- Kč), k přiznání je poté třeba přiložit potvrzení o studiu z tvojí školy

Sleva na dítě

  • na 1 dítě (15 204,- Kč)
  • na 2 děti (22 320,- Kč)
  • na 3 a více dětí (27 840,- Kč)

v případě, že některé z dětí trpí postižením, můžeš uplatnit slevu vyšší - více informací o této slevě se dozvíš na stránkách výše

Sleva na invaliditu

  • I. a II. stupeň (2 520,- Kč)
  • III. stupeň (5 040,- Kč)

Sleva na vyživovaného manžela/manželku (24 840,- Kč)

  • či sleva na vyživovaného manžela/manželku s ZTP (49 680,- Kč), kde příjmy manžela/ky nesmí překročit 68 000,- Kč (2 520,- Kč)

Školkovné (16 200,- Kč)

Vyplň samotné přiznání

Nyní je třeba vyplnit samotné přiznání k dani. To můžeš udělat jednoduše online (po rozkliknutí "Daň z příjmů fyzických osob"), nebo si potřebný dokument vyzvednout přímo na kterémkoliv finančním úřadě.

  • doporučujeme využít "zjednodušené" přiznání s názvem "Daň z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky)" (dál jen “Přiznání”)
  • při vyplňování dbej pokynů, které si můžeš na finančním úřadě vzít v papírové podobě, nebo které najdeš na tomto odkazu - pokud budeš přiznání vyplňovat online, najdeš tyto pokyny u jednotlivých políček (ikona “?”)

Zažádej si o vrácení přeplatku

Pokud zjistíš, že máš nárok na vrácení přeplatku daně na základě uplatněných slev, je třeba vyplnit také Žádost o vrácení přeplatku daně - tento dokument můžeš taktéž vyplnit online (ve stejném dokumentu jako výše, na 3. straně), nebo si jej vyzvednout přímo na pobočce finančního úřadu.

Přilož potřebné dokumenty

Po vyplnění těchto dokumentů je následně třeba k Přiznání přiložit také potřebné listiny, tedy veškerá potvrzení o zdanitelných příjmech a další případné dokumenty prokazující tvůj nárok na slevu na dani (např. potvrzení o studiu).

Doruč přiznání finančnímu úřadu

Všechny tyto listiny následně stačí doručit finančnímu úřadu, který tvojí žádost vyřídí a v případě, že budou dokumenty vyplněny v pořádku, zašle vyžádaný přeplatek na číslo účtu či adresu, které jsi si uvedl v žádosti o jeho vrácení.

A co pak?

Finanční úřad přiznání zkontroluje a v případě, že by bylo něco v nepořádku, tě kontaktuje s žádostí o opravu chybných údajů. Pokud bude přiznání v pořádku, zašle ti finanční úřad přeplatek daně (pokud jsi o něj požádal) do 30 dnů od jeho podání.

Pamatuj, že daňové přiznání je třeba podat do 2. 4. 2024 - pokud tento termín prošvihneš, úřad už tvé přiznání nemusí přijmout.