Smluvní podmínky


Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Tymber svým níže uvedeným podpisem dává souhlas se zpracováním a správou svých osobních údajů společnosti TYMBE, a.s., IČ: 05892538 (dále jen „Správce“) v rozsahu, v jakém je Tymber poskytl nebo v budoucnu poskytne v souvislosti s registrací na webových stránkách  Správce, a to na dobu nezbytně nutnou, nejdéle potom na dobu pěti let ode dne jejich poskytnutí. Osobní údaje Tymbera jsou shromažďovány a zpracovávány Správcem v jeho informačním systému a případně v listinné podobě v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „ZOOÚ“), zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, vše ve znění pozdějších předpisů. Osobními údaji se pro účely tohoto souhlasu rozumí jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, kontaktní spojení, číslo občanského průkazu či jiného identifikátoru Tymbera a číslo bankovního účtu (vyjma citlivých údajů).

 

Osobní údaje Tymbera jsou zpracovávány Správcem za účelem:

- zpracování mezd a jejich vyplácení a jiných pracovněprávních výstupů pro zaměstnavatele Tymbera

- poskytování služeb v rámci provozování webového portálu TYMBE.

 

V případě, že Tymber poskytl Správci v souvislosti s registrací kopii svého občanského průkazu, průkazu zdravotní pojišťovny, či jiného průkazu (např. Potravinářský průkaz) apod., uděluje tímto výslovně Správci souhlas se zpracováváním a uchováváním těchto kopií a údajů nacházejících se na nich (vč. fotografie), a to po dobu trvání souhlasu ad výše.

 

Tymber byl Správcem poučen ve smyslu ust. § 11 a § 12 ZOOÚ o postoupení jeho osobních údajů rovněž smluvním partnerům Správce – zaměstnavatelům a za účelem shora uvedeným, s tím, že smluvní partneři Správce jsou povinni dodržovat při správě a zpracovávání osobních údajů Tymbera shodně příslušné shora uvedené právní předpisy a dále, že Tymber má právo na přístup ke svým osobním údajům a nárok na jejich opravu.  Správce je povinen přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům Tymbera, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

 

V případě porušení povinností Správce má Tymber právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě a dále žádat po Správci nebo zpracovatelích údajů učinění kroků dle § 21 odst. 2 ZOOÚ.


FAQ

Co je Tymbe?

Tymbe je webová aplikace, který ti otvírá cestu k dobře placené brigádě, ať už jsi odkudkoliv z ČR. Tymbe ti totiž umožňuje získat brigádu jednoduše od počítače - online. Na Tymbe najdeš nabídky brigád přímo od vybraných zaměstnavatelů, tj. nepracuješ přes žádného prostředníka ani pracovní agenturu.

Tymber je něco jako brigádník. Až na jeden zásadní rozdíl. Tymber si může, narozdíl od běžného brigádníka, řešit své brigády od začátku až do konce online, určuje si, kdy dostane výplatu a za odpracovanou brigádu dostane kromě slíbené odměny i tzv. tymbe kredity. Tymber si určuje svou vlastní cenu na pracovním trhu.

Tymbe razí absolutní jednoduchost. A platí to i v případě registrace. Stačí vyplnit údaje ze svého občanského průkazu. Než se naděješ, dorazí ti na tvůj email ověřovací kód. Tímto kódem svou registraci dokončíš. Pak už zbývá pouze jeden krok: Tymbe tvé údaje ověří prostřednictvím verifikace občanského průkazu - ta probíhá na základě strojových údajů v zadní části občanského průkazu. Vypadá to složitě, ale žádnou paniku. Pokud budeš následovat pokyny, dáš to bez problémů.
Mimochodem, ověření údajů z tvé občanky je potřeba, aby došlo k nezpochybnittelné identifikaci tymbera. Přece jenom, přes svůj profil budeš dělat pracovněprávní kroky, např. sepisovat Dohodu o provedení práce.

K samotné registraci potřebuješ jenom občanku. Jiné je to u konkrétní brigády. Je možné, že po tobě bude chtít zaměstnavatel například Zdravotní (potravinářský) průkaz nebo výpis z rejstříku trestů. Jak tyto doklady získáš a co pak s nimi uděláš? To se dozvíš přímo ve své aplikaci, popřípadě se zeptej trenéra, který je ti k dispozici na webu nebo na facebooku.

V případě většiny brigád podepisuješ Dohodu o provedení práce, občas Dohodu o pracovní činnosti. Dohody jsou na jedné straně uzavřeny přímo společností, kde brigáda probíhá, na straně druhé pak tebou - tymberem. Tymbeři tedy nepracují přes žádného zprostředkovatele nebo agenturu, ale přímo pro zadavatele, ke kterému jdou na brigádu.

Ve světě Tymbe se ringem rozumí výpis aktuálně volných brigád, na které se můžeš přihlásit. V každé nabídce můžeš vidět vše potřebné (místo a čas práce, náplň práce, podmínky a pokyny k brigádě). V každém ringu probíhá boj o co nejvýhodnější hodinové sazby.
V tomto ringu si můžeš vyboxovat brigádu na celý týden nebo i jediný den - záleží jenom na tvých časových možnostech. Jakmile si vybereš brigádu podle svých preferencí, potvrdíš svůj zájem jedním kliknutím na tlačítko BOJUJ. Pak už jenom záleží, jestli budeš rychlejší než ostatní tymbeři.

Největší pecka je nabídka brigády, která za chvíli opustí ring, a u které v posledních minutách nejvíce vzrostl počet nabízených tymbe kreditů.

Doba, po kterou je brigáda v ringu, je časově omezena. Ring se otvírá vždy maximálně týden před brigádou a uzavírá se 5-70 hodin před nástupem na brigádu. Konkrétní počet hodin vždy závisí na konkrétním zaměstnavateli a na tom, jak moc dopředu je u něj potřeba mít nástupy potvrzeny.

Není nutné pokaždé podstupovat lítý boj s ostatními tymbery. Pokud s tebou bude zaměstnavatel spokojen, může tě oslovit přes aplikaci Tymbe napřímo. V takovém případě máš přednostní nabídku za konkrétní odměnu a je jenom na tobě, jestli hozenou rukavici přijmeš nebo nikoliv.

Každá brigáda, která se objeví v ringu, má svou předem jasně stanovenou hodinovou sazbu. Tu stanovuje zaměstnavatel dle svých interních předpisů. S tím samozřejmě nehneš. Ale! S Tymbe můžeš získat mnohem více, protože kromě této odměny dostáváš v aplikaci Tymbe za svou aktivitu na brigádách a za svou věrnost Tymbe, tzv. Tymbe kredity. Ty můžeš zpeněžit a převést je na svůj účet. Nebo za ně můžeš využít zvýhodněné služby - ty budeme neustále doplňovat a přidávat.

Nene. Počet Tymbe kreditů se u brigád neustále mění. Funguje to jako aukce - čím větší je zájem o brigádu, tím dříve z nabídky Tymbe kredity mizí a naopak: čím více je zřejmé, že na danou brigádu nikdo nemůže jít, že o ni není zájem, tím více kreditů je nabídnuto. Jako zachránce musíš být přece patřičně odměněn, ne? U Tymbe tedy určuješ svou cenu sám! Nemusíš se smířit se základnou sazbou u brigád a můžeš vždy vybírat, jestli je nabídka už dostatečně vysoká. Ale i to má své riziko. Atraktivní nabídka ti může o vlásek utéct, protože jiný Tymber zkrátka bude mít rychlejší postřeh a předběhne tě.

Peníze za brigádu vždy putují na tebou uvedený bankovní účet.
Po každém potvrzení docházky zaměstnavatelem ihned (!!!) připíšeme odměnu a kredity do tvého profilu. Až budeš mít brigádu ve svém profilu potvrzenu, můžeš si ji okamžitě nechat proplatit. Nebo taky můžeš počkat, až nastřádáš větší sumu. Zkrátka a jasně, můžeš se sám rozhodnout, kdy a jak ti peníze pošleme. Peníze posíláme několikrát denně.

Vyplnit můžeš jakoukoliv adresu, na které by se k tobě dostala pošta, kdybychom ti ji tam poslali, nebo kde se většinově zdržuješ, klidně i adresa kolejí nebo spolubydlení, kde ani nejsi uveden ve smlouvě.

Stále nevíte? Zeptejte se trenéra

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace